Näringslivet i Falun

Falun växte upp runt Falu koppargruva. Genom historian har stadens ekonomi varit i princip helt beroende av kopparn och gruvarbetet började här redan på 1000-talet. Dock utvanns kopparmalm här redan på 700-talet. I december 1992 sköts dock den sista salvan i gruvan och den sista malmen var bruten. Idag utvinner man bara pigment ur gruvan för att framställa Falu rödfärg.

Falun växte upp runt Falu koppargruva. Genom historian har stadens ekonomi varit i princip helt beroende av kopparn och gruvarbetet började här redan på 1000-talet. Dock utvanns kopparmalm här redan på 700-talet. I december 1992 sköts dock den sista salvan i gruvan och den sista malmen var bruten. Idag utvinner man bara pigment ur gruvan för att framställa Falu rödfärg.Sedan 70-talet har dock gruvan varit en viktig del för stadens näringsliv även fast den inte längre är aktiv. Varje år lockas flera tusentals turister till Falun för att ta hissen ned i den gamla gruvan. På så vis har staden kunnat bygga upp en stor turistnäring med gruvan i fokus.Idag är Falun en annan ort än det var för ett tjugotal år sedan. Staden är inte längre beroende av gruvnäringen och istället har andra näringar vuxit fram. Utvecklingen leds av ett medvetet och aktivt samarbete mellan kommunen och landsting, högskolan och näringslivet. Tillsammans arbetar de för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett välmående näringsliv med förnyelse och tillväxt.I Falun har det blivit en slags blandning mellan traditionellt och nyskapande. Gammalt och nytt möts i staden på ett spännande sätt och skapar en bredd för stadens framtid. Basen i stadens näringsliv utgörs av storföretag inriktade på export men även av medelstora verkstadsföretag och företag som verkar inom den grafiska industrin. Det finns även en växande andel tjänsteföretag som växer och etablerar sig i Falun.Som en del i samarbetet mellan högskolan, näringslivet och kommunen har man etablerat ett nytt centrum för kunskap och företagande på Dalregementet. Kunskaps- och företagscentrumet ses som en viktig pusselbit i stadens långsiktiga utveckling. Andra områden med stor expansion är Lugnet och Södra Centrum där arbetslivet frodas och växer.Falun vill etablera sig som en kreativ och dynamisk miljö med utbildning, forskning och företagande för att skapa en positiv tillväxt. Man vill inspirera och stimulera människorna i staden och få folk utifrån att upptäcka staden och flytta hit. Staden satsar därför stora resurser på att skapa en attraktiv miljö att både arbeta i och bo i.Som en del i arbetet med att skapa ett attraktivt näringslivsklimat i regionen har Falun gått ihop med systerstaden Borlänge och skapat Näringslivet Falun Borlänge. Det är ett samarbete där städerna tillsammans skapar en affärsregion och tillsammans kan verka för att främja företagandet i området. En del i samarbetet är Falun-Borlänge-mässan, en företagsmässa där dalarnas företagare samlas för att knyta kontakter och visa sina innovationer. Genom mässan hoppas man att näringslivet ska kunna verka genom kommungränserna och att hela regionen ska få hjälp att blomstra ytterligare.Högskolan Dalarna, som har ett campus i Falun och ett i Borlänge har runt 14 000 studenter. En stor del av studenterna läser på distans, något högskolan nischat in sig på. Högskolan är ett annat exempel på samarbete mellan Falun och Borlänge och en viktig faktor i regionens näringslivsutveckling.Det finns flera storföretag etablerade i Falun, men de största arbetsgivarna finns inom den offentliga sektorn. Den största arbetsgivaren i staden är idag kommunen som har nästan 5 000 anställda. Lasarettet i staden, som även är länslasarett är den näst största arbetsgivaren med knappt 4 000 anställda och stadens högskola, Högskolan Dalarna, är den tredje största med runt 500 anställda.Bland de största privata företagen och industrierna i Falun finner man bland andra Cederroth AB som tillverkar första hjälpen-produkter och andra typer av medicinska och hygien- och hälsoprodukter. Stora Enso en annan stor arbetsgivare i orten, företaget är verksamma inom skogsindustrin och producerar papper, kartonger och liknande produkter. Ericsson Network Technologies är också verksamma i staden, liksom Arctic Paper, Momentum Software och Proffice.